Tüm detaylarıyla Mohaç Meydan Muharebesi

Osmanlı İmparatorluğunun büyük başarısı...

Tüm detaylarıyla Mohaç Meydan Muharebesi

Tarihin en kısa savaşlarından biri olan Mohaç Meydan Muharebesini ve Kanuni Sultan Süleymanı işleyeceğiz. Garpta Muhteşem Süleyman, Şarkta Kanuni Sultan Süleyman, Şiirlerinde ise Muhibbi olarak bilinen cihan hükümdarını konu edineceğiz.Osmanlı yükselme devrinin son padişahı olması açısından önemlidir. Mohaç Muharebesini kısaca özetlemek gerekirse Macaristan Krallığı ve Osmanlı devleti arasında gerçekleşip 2 saat civarı süren bir savaştır. Öncelikle I. Süleyman(Kanuni)'ın tahta çıkışından ve hayatından bahsetmek istiyorum.

(Kanuni tahta geçmeden evvel(1520) Osmanlı haritası)

 

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN TAHTA ÇIKIŞI VE HAYATI

Kanuni Sultan Süleyman, 6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon'da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim henüz şehzadeyken oğlu Şehzade Süleyman dünya'ya geldi. Şehzade Süleyman eğitim görmesi için 7 yaşında Saraydaki Enderun Mektebine gitti. Disiplinli bir eğitimle sosyal bilimler alanında dersler aldı.(tarihi, edebi, dini, askeri vesaire). Babası I. Selim(Yavuz Sultan Selim), 1512 yılında osmanlı tahtına oturdu ve sayısız fetihlerinden 8 yıl sonra, 1520 yılında vefaat etti. Diğer kardeşlerini çeşitli hastalıklarla kaybeden Süleyman ailenin tek erkek çocuğuydu. Babası vefaat edince Kefe sancağından Payitahta gelip tahta çıktı. 

Şimdi Mohaç'a geri dönelim. Macaristan ile Osmanlı'nın mohaç'tan önce de savaş dolu bir geçişi vardı. Özellikle iki defa kuşatılıp alınamayan Belgrad, 1521 yılında fethedilince Macarlar büyük bir şok geçirdiler. Savaşın asıl sebebi Fransa Kralı I. François(fransuva), Pavia'da Habsburg(Almanya) Kralı V. Karl(Şarlken)'e yenilip esir düştü. Bunun üzerine François'in annesi Louise de Savoie, Kanuni Sultan Süleyman'a bir mektup yazıp oğlunu kurtarmasını istedi. Kanuni, hem Şarlken'e ders vermek, hem de Avrupa'ya göz dağı vermek istediği için olumlu karşıladı. 23 Nisan 1526 tarihinde Kanuni ve ordusu, 300 top ve 100.000 yeniçeri ile sefere çıktı. Mohaç ovasında karşı karşıya gelen ordular, Osmanlı ordusunun sayıca ve toplarının üstünlüğü bakımından avantajlı olması savaşı 2 saatte sonlandırdı. Macar Kralı II. Lajos(layoş) ve yanındakiler kaçmaya çalışırken Karasu bataklığında boğulup öldüler. Savaştan galip gelen Osmanlı ordusu, Macar Krallığı'nın başkenti olan Budin'e doğru yola çıktı. Kraliçe Marie, devlet adamları ve halk kaçtığı için şehirde sadece Yahudiler kalmıştı. Yahudilerin başkanı Salamon, Kanuni Sultan Süleyman'a budin kalesinin anahtarlarını teslim etmiştir ve bunun sonucunda Macaristan yıkılma sürecine girmiştir.