Truva Savaşı Nedir?

Doğunun Batının büyük savaşını okuyun...

Truva Savaşı Nedir?
Truva Savaşı Nedir?
Truva Savaşı Nedir?

Mutlaka hepimizin filmlerden, dizilerden veya çevremizden duyduğu Truva Savaşına açıklık getirmek istedik. Yaklaşık 3200 yıl geriye gidip Doğunun ve Batının ilk büyük savaşı olan Truva Savaşını sizlerle inceleyeceğiz. Bu savaşın yer aldığı en önemli kaynak Anadolulu Homeros’un İlyada ve Odysseia adlı destanlarında anlatılmaktadır. Biz de yazılan bu destanlardan yola çıkarak bu efsaneyi anlatacağız. Savaşın geneline baktığımız zaman Akaların(yunanların) Truva kentine saldırması sonucunda gerçekleşiyor. Truva savaşı, yunan mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. İlyada destanı, on yıl süren savaşın son bir ayın teferruatlı anlatırken, Odysseia ise Yunanlı komutanlardan Odysseus’un İthaka’ya yaptığı yolculuğu konu alır. Truva'nın mitolojik bir kent olduğu düşünülürken, 1870 yılında Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından başlatılan ve ikinci dünya savaşından önce Amerikan arkeolog Blegen tarafından gerçekleştirilen kazıların sonucu olarak, Çanakkale Boğazı'nın güney sahillerinde, Çanakkale'nin birkaç kilometre güney batısındaki Hisarlık tepesinde dokuz kere yıkılıp yeniden kurulmuş çok eski bir şehir bulundu. Bunlardan MÖ 15-12. yüzyıla ait olan 6. tabaka, Homeros’un anlattığı Truva'dır. Homeros’un Truva Savaşı'nda bahsettiği kentin Yunanlılar tarafından tahrip ediliş tarihi olarak ilk çağda MÖ 1184 yılı kabul edilir. Şimdi efsanemizi daha yakından inceleyelim...

Zeus organize ettiği düğüne tanrıçalardan Eris’i davet etmez. Eris davet edilmediğinden düğüne altın bir elma göndererek ‘’bunun en güzel tanrıçaya’’ verilmesini ister. Athena, Afrodit ve Hera kime verileceği konusunda anlaşmazlığa düşünce Zeus, tanrıçaları Paris’e gönderip kime verilmesi gerektiğini sorar. Paris ise altın elmayı Afrodit’e verir. Afrodit, bunun karşılığında Helen’i Paris’e aşık eder. Helen, Sparta Kralı Menelaus (Menelaos)'un karısıdır. Paris, Sparta’yı ziyaretinde Helen’e aşık olur ve birlikte Truva’ya dönerler. Sparta Kralı Menelaus bunu yunanlılara bir ayıp olarak görür ve kardeşi Miken Kralı Agemnon önderliğinde Aka ordusunu birleştirir. Bundan önce Truvalılardan Helen’in iadesine karşılık yüklü bir tazminat ödeyeceğini söyler ama bu etkili olmaz. On yıl kadar uzun sürecek bir savaş başlamıştır. Akaların savaştan uzun yenilgiler alması sonucunda Odysseus’un aklına bir fikir gelir. İşte o fikir Truva atıdır. Yunanlıları bu fikre razı edip tahtadan büyük bir at yaparlar. Atın içinde en seçkin birliklerden oluşan bir ordu vardır. Truva atını truva kentinin yakınına koyup giderler. Truvalılar bunun savaşı kazanıp tanrılardan gelen bir hediye olduğunu sanarlar ve atı şehrin içine alırlar. Daha sonra seçkin birlikler atın içinden çıkıp surların kapılarını açmaya başlarlar ve daha sonra şehri yağmalarlar.