Hayallerimize isim veren Ütopya ve Distopya Nedir?

Hayallerimize isim veren Ütopya ve Distopya Nedir?

Bu yazımızda günlük hayatımızda sık duyduğumuz ''ütopya'' ve onun tam tersi olan ''distopya'' terimlerini inceleyeceğiz. Önce kelimenin etimolojsine bakalım. Yunanca ''ou topos'' kelimesinden gelir ve bunun tam türkçesi ''yer yok'' demektir ve var olmayan bir şeyi temsil eder. 1516 yılında İngiliz yazar Thomas More'un Ütopya eseriyle popülarite kazanmıştır. Toplumun refah ve mutluluğunu sağlayan düzen tasarımdır. Gerçekleştirilebilme imkanı olan ütopyalar da elbette vardır. Bilinen ilk ütopya olan Platon’un Devlet adlı eserinden ve yaygın olarak bilinen Fârâbî’nin İdeal Devlet (El-Medinetü’l-Fazıla ya da Fazilet Şehri) adlı eserinden bahsedilebilir.

''dis'' ve ''topya'' eski yunancada ''kötü yer'' olarak tanımlanır.  İlk kez John Stuart Mill tarafından kullanılmıştır. Ütopyanın tersidir. Halk arasında anti-ütopya olarak da ifade edilebilir. Edebi yazılarda incelenen distopya kavramı, gelecekte olabilecek toplumsal sorunları, baskıcı ve otoriter bir toplumu ifade eder. Distopik toplumlarda özel hayat ortadan kalkar ve devletin otoritesine itaat edilmesi sağlanır.. 1984(George Orwell), Cesur Yeni Dünya(Aldous Huxley), Hayvan Çiftliği(George Orwell), Dava(Franz Kafka), Sineklerin Tanrısı(William Golding) gibi kitaplar bunlara örnektir. Distopik toplum yapısının anlatıldığı birçok film de bulunmaktadır. Araştırıp izleyebilirsiniz.