Günümüz üniversitesinin temellerini atan Akademia nedir? Kurucusu kimdir?

Günümüz üniversitesinin temellerini atan Akademia nedir? Kurucusu kimdir?

Bu yazımızda Felsefe derslerinden duyduğumu ''Akademia'' okulunu inceleyeceğiz. Öğretmeni Sokrates'in izinden gelen Platon(Eflatun), batı felsefesine çok önemli katkılar sunup Akademia ile birlikte bir felsefe ekolünün önderi olmuştur. Akademia, İ.Ö. 387 yılında Platon tarafından kurulan bir okuldur. Atianın kuzeybatısında, beden eğitimi okulunu satın alan Platon, Akademiyi buraya kurmaya karar verdi. Akademia kurulmadan önce Sofistler dersler veriyordu fakat onlar gezgin hocalardı. Şehir şehir, kasaba kasaba dolaşıp insanlara ders verirlerdi. Akademi kurulduktan sonra daha sistematik bir şekilde dersler verilmeye başlandı. Akademide felsefe, müzik, diyalektik ve matematik gibi çeşitli alanlarda planlı dersler veriliyordu. Akademinin kapısında Ageometretos medeis eisito! yani Matematik bilmeyen giremez! yazıyordu. Bu yazı akademinin, matematiksel ve rasyonel bir şekilde kurulduğunu ifade ediyordu. 

Akademide Platonla birlikte bir sürü filozof ders veriyordu. Platon, Akademiyi kendi servetiyle kurdu ve seksen yaşına kadar akademiyi yönetti. Vefaat ettikten sonra vasiyeti göz önünde bulundurularak yeğeni Speusippos akademiyi devraldı. Platon öldükten sonra yerine geçen Arkesilaos, Karneades ve Larissalı Philton gibi filozoflar da akademiyi devam ettirip Platon'un düşüncelerini yaymışlardır. Platon'un ölümünden sonra filozoflar, platonun öğretilerinin üstüne bir şey koyamadııkları için akademi yavaş yavaş önemini yitirmeye başladı. Daha sonralarda Akademinin başına geçen Arkesilaos, doğruyu bilmenin olanaksız olduğunu dile getirerek Platon'un öğretileri ile taban tabana zıtlaştı. Bu yüzden ''Yeni Akademia'' adıyla bilinecek olan akademinin yeni dönemi başlamıştır. MS 6. yüzyılın başlarında(529) Doğu Roma İmparatoru Justinianus tarafından Pagan okulu olma gerekçesi yüzünden kapatılmıştır.