Beşiktaş'ta gezilmesi gereken yerler nelerdir?

Beşiktaş'a adım adım

Beşiktaş'ta gezilmesi gereken yerler nelerdir?

ABDÜLMECİD'İN YAŞAM MEKANI; DOLMABAHÇE SARAYI

Dolmabahçe Sarayı’nın bulunduğu Beşiktaş sahil bölgesi, geçmişte Boğaziçi’nin koylarından biri olarak gemicilik faaliyetlerine sahne olmuş bir alandır. Antik çağlardan itibaren gemilerin sığındığı doğal liman olan bu koy, Bizans Dönemi’nde de yöneticilerin ilgisine mazhar olmuş ve bu bölgede kraliyet sarayları inşa edilmiştir.

Osmanlı Dönemi’nde donanma gemilerinin demirlendikleri ve denizcilik törenlerinin yapıldığı bir liman olarak işlev gören sahil bölgesi 16. yüzyılda doldurulmasıyla beraber “dolmabağçe” adını almıştır. Resmi ikametgâh Topkapı Sarayı olmasına karşın “dolmabağçe” bölgesi de giderek tercih edilen ziyaret yerlerinden biri olmuş, padişaha ve hanedana ait hasbahçe olarak kullanılmaya başlanmıştır. 19. yüzyıla kadar bu hasbahçe üzerinde inşa edilen köşk ve kasırlar topluluğuna “Beşiktaş Sahil Sarayı” adı verilmişti. 19. yüzyılda ise, çağın yenilenme ve modernleşme rüzgârının etkisi Osmanlı’nın kültürüne, yönetimine yansıdığı kadar saraylarına da yansımaktaydı. Bu yenileşme rüzgârının ortaya çıkardığı en görkemli eser ise bugün İstanbul’un en büyük üçüncü saray yapısı olma ünvanına da sahip olan Dolmabahçe Sarayı’dır.

Sultan Abdülmecid Dönemi (1839-1861), Beşiktaş Sahil Sarayı yapılarının işlevsellik açısından eksik kaldığının hissedildiği bir dönemdir. Bu yapılar yıktırılarak yerine Dolmabahçe Sarayı’nın yaptırılmasına karar verilir. 13 Haziran 1843 yılında inşasına başlanan Dolmabahçe Sarayı, 7 Haziran 1856’da kullanıma açılmıştır. 110 bin metrekarelik bir alanda, Boğaz’a nazır muhteşem bir manzaranın hakimi konumda yer almaktadır. 

BEŞİKTAŞ DENİZ MÜZESİ

Deniz Müzesi, 1897 yılında, II. Abdülhamit’in izni, Bahriye Nazırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa’nın emirleri doğrultusunda “Müze ve Kütüphane İdaresi” adıyla Tersane-i Amire’de küçük bir binada kurulmuştur. Dönemsel koşullar gereği çeşitli zamanlarda farklı binalarda hizmet veren müze, son olarak 1961 yılında Beşiktaş’taki (önceleri maliye binası olarak kullanılan) bugünkü yerine taşınmış ve “Deniz Müzesi ve Arşivi Müdürlüğü” adıyla hizmete girmiştir. Müze Ana Teşhir Binası'nın hemen yanında yer alan XX. Yüzyıl başlarında inşa edilen ve önceleri uçak hangarı, tekne onarım atölyesi ve garaj olarak kullanılan bir depo müzeye tahsis edilmiştir. Bina çeşitli ilavelerle 1971 yılında “Tarihi Kayıklar Galerisi” adı altında müze koleksiyonunda yer alan kadırga ve saltanat kayıklarının muhafaza edilerek sergilendiği galeri olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Tarihi Kayıklar Galerisi'nin müze olarak inşa edilmemiş olmasından ve yeterli büyüklükte olmamasından kaynaklanan sıkıntılar giderilemediğinden 2005 yılında bir mimari proje yarışması açılmıştır. 2008 yılında yeni müze binası ihalesi sonuçlanmış ve çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak Ana Teşhir Binası, Tarihi Kayıklar Galerisi, Kültür Sitesi ve Açık Sergi Alanları'ndan oluşan müze inşaatına başlanmıştır. İlk olarak tarihi kayıkların inşaat sürecinde korunabilmesi için geçici bir depo inşa edilmiş ve 2009 yılında kayıklar bu depoya taşınmıştır. 2013 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanmış ve Tarihi Kayıklar Galerisi 04 Ekim 2013 tarihinde ziyarete açılmıştır.(öğrencilere ücretsizdir)

 

TBMM SARAY KOLEKSİYONLARI MÜZESİ 

Dolmabahçe Sarayı’nda, ilk olarak sarayın tefriş edilmiş mekânlarında ziyaretçinin görebilme olanağı olmayan 20.000 civarında objenin aktarılmasıyla bir Depo-Müze oluşturulmuştu. Bu mekânda yeterli sergileme düzeneğinin olmaması nedeniyle, tüm koleksiyonlardan örnek parçaların sergilenebileceği, bünyesinde müze, sanat galerisi ve depoların yer alacağı yeni bir mekân yaratmak üzere “Saray Koleksiyonları Müzesi” projesi hayata geçirildi. Sergi düzenlemesinde kullanılmak ve mümkün olduğunca fazla objeyi ziyaretçi ile buluşturmak üzere, 28 adet modern müze vitrini, mutfak araçları sergileme alanı ve açık sergileme platformları oluşturuldu. Sergileme vitrinleri; ağır ve büyük objelerin sergilenmesi, hava ve toz sızdırmazlığının sağlanabilmesi amacıyla, dış etkilere karşı yüksek dayanıklı malzeme ve çelik taşıyıcı sistem ve kaplamadan oluşturuldu.


 

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA TÜRBESİ

Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi, Beşiktaş'ta, Sinan Paşa Camii karşısında bulunur.Türbeyi Mimar Sinan yapmıştır. Sekiz köşeli, tek kubbeli ve altüst pencerelidir. Sandukanın üstüne yukardan asılmış ve üzerinde Zülfikar resmi bulunan yeşil zemin ipekli kumaştan yapılmış bir sancak bulunmaktadır.

 

SİNAN PAŞA CAMİİ

Sinan Paşa Camisi İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş bir Osmanlı camisidir. İlçenin merkezinde yer alan Sinanpaşa mahallesine adını vermiştir. Cami Beşiktaş İskelesi karşısında yer alır. 1550-1553 yılları arasında Osmanlı Donanması'nın Kaptan-ı Deryası olan Sinan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Sinan Paşa 1553 yılında öldüğünde cami inşa halinde bulunmaktaydı. O yüzden Sinan Paşa Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'ne gömüldü. Cami ise 1555 yılında tamamlandı. Mimar Sinan'ın eseri olan bu cami dikdörtgen bir plan üzerine oturtulmuştur. Merkezi kubbe kemerlerle altı köşeli bir şekilde sütunlara dayandırılmış olup iki yanda ikişer kubbe bulunur. Kurulduğundan bu yana çeşitli tarihlerde onarım görmüştür. Mabedin son cemaat yerini medrese çevreler. Tek minareli olan caminin Hünkar mahfili yıkılmıştır. Caminin şadırvanının üstü havuzdaki suyun kirlenmemesi için mermer eteklikle kapatılmıştır. Mermer eteklik ve sütun başlıkları 16. yüzyıl Osmanlı işçiliğinin en güzel örneklerinden biridir. Günümüzde hâlâ tarihî yapısını korumaktadır.

 

IHLAMUR KASRI

Ihlamur Kasrı Beşiktaş ve Nişantaşı arasındaki vadide yer alan Ihlamur Mesiresi'ndeki kasırdır. Buraya Abdülmecit tarafından Nigoğos Balyan'a “Merasim Köşkü” ile “Maiyet Köşkü” olarak adlandırılan iki kasır yaptırılmıştır. Bunlardan Merasim Köşkü, asıl Ihlamur Kasrı'dır. Yüksek bir subasman üzerine tek kattan oluşan dikdörtgen planlı köşk, kesme taştan inşa edilmiştir. Merasim Köşkü'nün biraz ilerisinde bulunan Maiyet Köşkü daha sade bir yapıdır, iki katı olan bu yapıda, giriş cephesinde iki kollu bir merdiven bulunmaktadır. Girişin ortasında bir hol ve merdivenler ile köşelerde 4 adet oda yer almaktadır.

 

DİYOJEN SAHAF

Kitap kurtlarının seveceğini tahmin ettiğim bir mekan. Eski basım ve yabancı dilde kitapları en uygun fiyata bulabileceğiniz ender yerlerden biri diyebilirim. Sık sık gidip alışveriş yapma imkanı buluyorum. Adres: Vişnezade, Şair Nedim Cd. 53/A, 34357 Beşiktaş/İstanbul

 

MENDEL'S COFFEE 

Mendels Coffee'de tatlılar çok özel ve farklıdır. Zamanınız varsa uğramanızı tavsiye ederim.(Akaretler Sütiş ve Kahve Dünyası Karşısındadır)  Adres:Sinanpaşa, Şair Nedim Cd. 18/A, 34357 Beşiktaş/İstanbul

 

ÇİKOLATA MAHZENİ 

Beşiktaş'a gittiğimde mutlaka uğradığım yerlerden birisidir. Mekan olarak entelektüel bir şekilde tasarlanmış küçük bir tatlıcı diyebilirim. Özel soslarıyla uygun fiyata tatlı yiyebilirsiniz! Kesinlikle tavsiyemdir. Adres: Sinanpaşa Mah. Ihlamurdere Cad. Şehit Dursun Bakan Sok. No:24, 34353 Beşiktaş/İstanbul

DİPÇE: Yazıya koyduğum Mendel's Cafe, Çikolata Mahzeni ve Diyojen Sahaf gibi mekanlar kesinlikle reklam içermemektedir. Kendi gittiğim ve beğendiğim yerleri söylemek istedim.

 

SOURCE

https://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr/tr/tarihce-1 

https://www.millisaraylar.gov.tr/saraylar/dolmabahce-sarayi

https://www.millisaraylar.gov.tr/muzeler/saray-koleksiyonlari-muzesi

https://tr.wikipedia.org/wiki/Barbaros_Hayreddin_Pa%C5%9Fa

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sinan_Pa%C5%9Fa_Camii

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ihlamur_Kasr%C4%B1